حل مسئله: الگویابی (2)

درس اول: شمارش چندتا چندتا (2)

درس چهارم: الگوهای متقارن (2)

درس دوم: ماشین های ورودی - خروجی (2)

درس سوم: ساعت در بعدازظهر (2)

مرور فصل (1)


طرح درس روزانه | فصل 1 حل مسئله: الگویابی — ریاضی سوم ابتدایی

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,900 تومان است.